Get Adobe Flash player

Projekt pn. „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie ornitofauny na terenu woj. kujawsko-pomorskiego” adresowany jest do:
•    grup zorganizowanych dzieci i młodzieży oraz mieszkańców z województwa kujawsko – pomorskiego,
•    nauczycieli ze szkół województwa kujawsko – pomorskiego
•    mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, Torunia i okolic, turystów. 

W ramach projektu zakłada się:
- organizację warsztatów- zajęć dla 100 grup zorganizowanych dzieci i młodzieży z woj. 
kujawsko-pomorskiego, 
- opracowanie i wydanie materiałów edukacyjno-informacyjnych,
- organizacja 4 spotkań otwartych dla mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego,
- utworzenie ścieżki edukacyjnej pn. „Ptaki Barbarki” na terenie Osady Leśnej na Barbarce
- organizacja 1 szkolenia dla nauczycieli (wrzesień 2015r.),
- organizacja konkursów fotograficznego i na komiks,
- prowadzenie strony internetowej dotyczącej ornitofauny woj. kujawsko-pomorskiego.

Termin realizacji: styczeń-grudzień 2015r.

Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu